خط موازی
۹۵/۱۰/۲۸
تکیه‌کلام‌ها
۹۵/۱۰/۲۸

ایضا (”)
نشانه تکرار جمله‌ها و کلمات مشابه است:
ساده‌نویسی یعنی خودداری از کاربرد کلمات دشوار، بیگانه، نامفهوم و غیرمستعمل؛
”             ”         ”       ”    ”      افعال دشوار، بلند و نامأنوس؛
”             ”         ”       ”    ”      جمله‌های دراز، پیچیده و مبهم.
توجه: بیشتر از این علامت در دست‌نوشته‌ها استفاده می‌شود و در نوشته‌های حروف‌چینی شده یا رسمی استفاده نمی‌کنند.

حسن ذوالفقاری، آموزش ویراستاری و درست‌نویسی، ‌صص ۵۳ – ۵۴

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

دیدگاه خود را ثبت کنید