نقطه
۹۵/۱۰/۱۳
ویرایش الکترونیک
۹۵/۱۰/۱۳

مجموعه‌ای از چند جمله  که نوعی ارتباط منطقی و معنایی و ساختاری بین آن‌ها برقرار است. اولین جمله هر پاراگراف معمولا بیشترین اطلاعات  درباره کل پاراگراف را دارد و بقیه جمله‌ها بسط منطقی و معنایی آن جمله هستند.

بند یا پاراگراف را به انواع مختلفی، به شرح زیر، می‌توان تقسیم کرد:

  1. پاراگراف مقدماتی (پاراگراف معرفی‌کننده)‏‏ که شروع‌کننده متن (اولین پاراگراف متن) است؛

  2. پاراگراف بسط (پاراگراف بسط‌دهنده) که بسط‌دهنده منطقی پاراگراف قبل است؛

  3. پاراگراف بدنه (پاراگراف داخلی، پاراگراف متن) که پاراگراف‌های بین پاراگراف‌های مقدماتی و پاراگراف‌های نتیجه را تشکیل می‌دهند؛

  4. پاراگراف اتصال (پاراگراف اتصال‌دهنده) که بین دو پاراگراف می‌آید و آن‌ها را به هم وصل می‌کند؛

  5. پاراگراف نتیجه، که آخرین پاراگراف یک بخش است و ممکن است نتیجه بسط منطقی پاراگراف‌های قبلی باشد.

سید جلیل شاهری لنگرودی، مجموعه‌ی کامل اصول و قواعد ویرایش،‌ ص ۴۸۴

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

دیدگاه خود را ثبت کنید