جایگاه حرف «را»
۹۵/۰۹/۲۰
حذف و عطف فاعل
۹۵/۰۹/۲۰

ترکیب در زبان فارسی

«ترکیب در زبان فارسی» عنوان کتابی است از علاءالدین طباطبایی. این کتاب حاصل پژوهش‌های نگارنده در عرصه واژه‌های مرکب است. هفت مقاله از این مجموعه پیش‌تر در «نامه فرهنگستان» منتشر شده بود و دو افزوده به نام «پیشایندهای مکانی – زمانی» و «عددواره‌های» در انتهای این دفتر به مقالات پیشین اضافه شده است.

این کتاب حاصل بررسی حدود بیست‌هزار واژه مرکب است. منابع اصلی نگارنده در این پژوهش سه فرهنگ زیر بوده است:
فرهنگ بزرگ سخن، حسن انوری؛
فرهنگ املایی خط فارسی، علی اشرف صادقی و زهرا زندی‌مقدم؛
فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵)، گروه واژه‌گزینی.

در این کتاب پس از پیشگفتار، مطالب زیر آمده است:
ترکیب چیست؟ طبقه‌بندی واژه‌های مرکب برحسب ساختار دستوری، ساختارهای دارای وند ترکیب‌ساز، ترکیب‌های عطفی، پیشایندهای مکانی-زمانی و ساختارهای دارای عددواره.

این کتاب را فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال ۱۳۹۳ منتشر کرده است.

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

دیدگاه خود را ثبت کنید