قواعد جمع
۹۵/۰۹/۱۹
ترکیب در زبان فارسی
۹۵/۰۹/۱۹

حرف «را» در زبان فارسی امروز نشانه مفعول است و باید بدون فاصله بعد از مفعول و وابسته‌های آن بیاید؛ بدین سبب به کاربردن آن بعد از فاعل و مسندالیه و بعد از سایر اجزای جمله – به‌ویژه – پس از فعل نادرست است؛ مانند:
نادرست: آن مریض را که قرار بود فردا عمل کنی، مرد.
گلی را که ساخته بودی، خراب شد.
آموزگار دانش‌آموزی که حرف می‌زد را از کلاس بیرون کرد.
درست: آن مریضی که قرار بود فردا عمل کنی، مرد (یا آن مریض که قرار بود فردا او را عمل کنی، مرد).
گلی که ساخته بودی، خراب شد.
آموزگار دانش‌آموزی را که حرف می‌زد از کلاس بیرون کرد.

دکتر غلام‌حسین غلام‌حسین‌زاده، راهنمای ویرایش، ص ۱۲۹

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

دیدگاه خود را ثبت کنید