اِشکال منطقی جمله‌ها
۹۵/۱۰/۲۸
ابرو
۹۵/۱۰/۲۸

خط بلند (ـــــــــــــــــ)
در نوشتن منابع کتاب‌نامه به جای تکرار نام نویسنده استفاده می‌شود:
محجوب، محمدجعفر، خاکستر هستی، تهران: مروارید، ۱۳۷۶
ــــــــــــــــــــ ، ادبیات عامیانه ایران، به کوشش حسن ذوالفقاری، چاپ پنجم، تهران: چشمه، ۱۳۹۲

حسن ذوالفقاری، آموزش ویراستاری و درست‌نویسی، ‌ص ۵۴

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

دیدگاه خود را ثبت کنید