خط مورب (ممیز)
خط مورب (ممیز)
۹۵/۱۰/۲۱
قلاب
۹۵/۱۰/۲۱

خط فاصله (-)
نشانه جداسازی است و کاربردهای آن عبارت‌اند از:

 1. جداکردن دو کلمه که دو جنبه مختلف از یک منظور را نشان می‌دهد:
  مباحثی هنری – ادبی علاقه‌مندان خاص خود را دارد.

 2. برای نشان‌دادن فاصله زمانی و مکانی به معنای «تا»و «به»:
  امشب قطار تهران – مشهد با تأخیر می‌آید.

 3. برای نشان‌دادن حد فاصل دو عدد (صفحه، تاریخ):
  سال‌های ۱۳۴۵ – ۱۳۴۰ بسیار خاطره‌انگیز بودند.

 4. در آغاز متن‌های گفت‌وگویی (نمایشی، تلفنی و داستانی) به جای نام گوینده و برای پرهیز از تکرار نام‌ها:
  – چرا دیر کردی؟
  – قربان، وسیله نبود.

 5. در دو طرف جمله‌های معترضه (اغلب طولانی و تأکیدی):
  این استدلال او – که غیر قابل انکار بود – همه را مجاب کرد.

 6. برای شکستن یا تقطیع واژگان به هجاهای آن برای مقاصد مختلف:
  پیش‌دانشگاهی چند بخش است: پیش- دا – نش – گا – هی

 7. انعکاس لکنت زبان در نوشتار: مَ – مَ – مَن هم‌ مِ – مثلِ تُ – تُ – تو (من هم مثل تو)

 8. میان اجزای برخی ترکیب‌ها که تلفظ یا خوانش آن‌ها دشوار است:
  پیمان گس – گلشاییان

 9. برای تقسیم‌بندی یا ذکر گیرندگان نامه:
  گیرندگان:
  – رئیس محترم دانشگاه – دانشکده علوم انسانی
  – معاون محترم پژوهشی – دانشکده فنی مهندسی
  – کارگزینی هیئت علمی – دانشکده علوم پایه

حسن ذوالفقاری، آموزش ویراستاری و درست‌نویسی، ‌صص ۴۹ – ۵۰

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

دیدگاه خود را ثبت کنید