پرانتز
۹۵/۱۰/۲۱
خط فاصله
۹۵/۱۰/۲۱
خط مورب (ممیز)

خط مورب (ممیز)


خط مورب، ممیز (/) نشانه جداسازی است و کاربردهای آن عبارت‌اند از:

      1. به جای «یا» و «واو» عطف یا معادل دو کلمه که حکم واحد دارند، خط مورب، ممیز (/) را به کار میبریم:
       دگمه/ دکمه/ تکمه/ تگمه از کلمات چند املایی هستند.
       مردن/ درگذشتن/ دار فانی را وداع گفتن/ سقط شدن با معنای واحد، کاربردهای متفاوت دارند.
      2. برای جدا کردن روز، ماه و سال و جلد و صفحه، خط مورب، ممیز (/) را به کار میبریم::۸۷/۵/۲۹
       ۱۳۶/۴ (جلد ۴ صفحه ۱۳۶)
      3. برای جداکردن مصراع‌های یک بیت (به خصوص شعر نو)، خط مورب، ممیز (/) را به کار میبریم:
       خانه دوست کجاست؟/ در فلق بود که پرسید سوار/ آسمان مکثی کرد
      4. جداکردن واج‌ها در مباحث زبان‌شناسی:
       واج‌های/ گ/ ی/ ا/ ز/ از واج‌های میانجی به شمار می‌آیند.
      5. جداکردن واحدهای پول یا اعداد دهگان، صدگان و هزارگان:
       جمعیت کشور در سال اخیر ۵۷۹/۳۴۸/۷۴ نفر است.
       مبلغ ۳۵۹/۴۷۸/۳ ریال باقی مانده طلب شرکت است.
       قیمت یورو هر هزار تومان، ۰۳۷/۱ دلار (یک دلار و سی و هفت سنت) است.

حسن ذوالفقاری، آموزش ویراستاری و درست‌نویسی، ‌صص ۵۱ – ۵۲

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

2 دیدگاه

 1. سوبارو ۹۸/۰۵/۰۹
  • نجوای قلم ۹۸/۱۰/۱۵

دیدگاه خود را ثبت کنید