زبان فارسی و زبان‌های محلی نباید جای هم را تنگ کنند
۹۵/۱۰/۰۱
دو کاما (ناصر نیکوبخت)
۹۵/۱۰/۰۱

دو خط فاصله ( – -)

این نشانه که معادل Tiret-Deux فرانسوی است، از نشانه‌های دربرگیرنده به شمار می‌آید که در موارد زیر کاربرد دارد:

 1. غالبا برای جدا کردن جمله‌های معترضه؛
  حضرت علی – علیه السلام – فرمودند: «قناعت گنجی است که پایان نمی‌پذیرد.»
  و حسنک را به پای دار آوردند – نعوذ بالله من قضاء السوء – و دو پیک ایستانیده بودند که از بغداد آمده‌اند. (تاریخ بیهقی، ص ۲۳۳)
  اما در داستان‌های دیگرش – که آنها را داستان‌های فلسفی می‌نامیم – وضع کلی بشر را مطرح می‌کند.
  میان این وجهه تاریخی و موضوع جلد اول رمان «دامگستران» یا «انتقام‌خواهان مزدک» – که به نام میرزا عبدالحسین صنعتی‌زاده کردمانی در بمبئی به سال ۱۲۹۹ شمسی انتشار یافته است – همسانی غریبی هست.

  […]

 2. گاه به جای پرانتز در داخل پرانتز؛
  (بیشتر جهانگردان اروپایی در هتل استقلال – هیلتون سابق – سکونت گزیده‌اند.)

 3. دو طرف حروف ربط هم‌پایگی؛ مانندِ «چه … چه، یا … یا، هم … هم، و …»
  آب‌تنی – چه در آب سرد و چه در آب گرم – مفید است.
  حتما باید یکی از آن دو نفر – یا علی یا حسین – به ماموریت برود.

 4. برای جدا کردن دو واژه متضاد؛
  همه دانش‌آموزان – اعم از دختر و پسر – حاضر بودند.

تذکر: دو خط فاصله، می‌تواند با علامت سوال و عاطفی به کار رود؛ در این صورت علامت سوال یا عاطفی قبل از خط فاصله دوم قرار می‌گیرد.

ناصر نیکوبخت، سیدعلی قاسم‌زاده؛ دانش نشانه‌گذاری در خط فارسی، صص ۶۷ – ۶۸

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

دیدگاه خود را ثبت کنید