مرحوم ابوالحسن نجفی و تحلیل جایگاه «را» در جملۀ فارسی
۹۵/۰۸/۲۶
کاربرد حرف اضافه نامناسب، حذف حرف اضافه
۹۵/۰۸/۲۶

زیر، ذیل

برخی از نویسندگان واژه ذیل یا ذیلا را خوش ندارند و به جای آن زیر به کار می‌برند. بعضی از ویراستاران به کار بردن کلمه زیر را به جای ذیل در جمله‌هایی چون «موارد مشخصی از این بیماری در زیر آمده است» نمی‌پسندند. آنها استدلال می‌کنند که ممکن است این جمله در روند چاپ در زیر نوشته قرار نگیرد و مثلا به صفحه بعد برود که دیگر نمی‌توان آن را زیر دانست. به نظر من در زیر در اینجا به معنی در سطرهای زیر است و نقش مجازی دارد و صرف نظر از جایی که در آن قرار می‌گیرد،‌ زیر به حساب می‌آید. اخیرا، برخی از نویسندگان، به منظور فرار از ذیل عبارت در پی آمده را به کار می‌برند. نمونه: «بر مبنای این سه اصل، ویژگی‌های NPT را می‌توان به صورت در پی آمده بیان کرد.» (تحول اداری، س ۶، ش ۲۹، اسفند ۷۹، ص ۱۴۰).
به یاد داریم وقتی گفته شد به‌عنوان را به کار نبرید،‌ برخی به گمان اینکه این واژه غلط است شروع کردند به آزمودن واژه‌های معادل آن (به‌مثابه،‌ به‌منزله، چونان، همچون، در مقام و …). به نظر می‌رسد ذیل و زیر هم دارد در همین سراشیبی قرار می‌گیرد.

منبع: نکته‌های ویرایش، علی صلح‌جو، ص ۸۰

در حال ارسال
نظرات کاربر
۱ (۱ رای)

دیدگاه خود را ثبت کنید