پیکان، فلش
۹۵/۱۰/۲۷
اِشکال منطقی جمله‌ها
۹۵/۱۰/۲۷

ستاره (*)
نشانه توجه است و کاربردهای آن عبارت‌اند از:

  1.  توضیح واژه یا اصطلاح در پاورقی؛

  2. ایجاد فاصله میان بندها، شعرها، مطالب در یک نوشته (اغلب سه ستاره)؛

  3. ارجاع به مدخل یا موضوع در همان فرهنگ، دایرهالمعارف یا دانش‌نامه که مدخل مستقلی دارد:
    ارسال‌المثل‌ * و تمثیل * از جمله مواردی هستند که با مثل ارتباط می‌یابند.

حسن ذوالفقاری، آموزش ویراستاری و درست‌نویسی، ‌ص ۵۳

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

دیدگاه خود را ثبت کنید