ما و خارجی‌ها
۹۷/۰۹/۱۹
هم اندیشی ویرایش
نمایشگاه کتاب، هم‌اندیشی ویرایش
۹۷/۰۹/۱۹

فارسی را پاس بداریم

فارسی را پاس بداریم

به‌جای ابتدا، بگو نخست

به‌جای ابتدایی‌ترین، بگو ساده ترین

به‌جای ابتلاء، بگو دچار

به‌جای ابتکار، بگو نوآوری

به‌جای ابدیت، بگو همیشگی

به‌جای ابن سینا، بگو پور سینا

به‌جای اتفاق افتاد‌، بگو رخ داد

به‌جای اتفاقات، بگو رویداد

به‌جای اخبار، بگو تازه‌ها

به‌جای اذیت، بگو آزار

به‌جای اربعین، بگو چله

به‌جای ارتعاش، بگو لرزش

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

دیدگاه خود را ثبت کنید