قواعد املای ترکیبات (قسمت دوم)
۹۵/۰۸/۱۹
مرحوم ابوالحسن نجفی و تحلیل جایگاه «را» در جملۀ فارسی
۹۵/۰۸/۱۹

قواعد املای ترکیبات (قسمت سوم)

کلمه‌های مرکبی که الزاما جدا نوشته می‌شوند.

۱_ ترکیب‌های اضافی شامل (موصوف و صفت، مضاف ومضاف الیه).
مانند: دست کم، شورای عالی، حاصل ضرب، صرف نظر‏، سیب زمینی، آب میوه.

۲_ جزء دوم با “الف” آغار شود.
مانند: دل انگیز، عقب افتادگی، کم احساس

۳_ حرف پایانی جزء اول با حرف آغازی جزء دوم همانند یا هم‌مخرج باشد.
مانند: آیین نامه ، پاک کن ، کم مصرف ، چوب بری ، چوب پرده

منبع: کتاب چگونه بنویسیم
نویسنده: علی اعوانی

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

دیدگاه خود را ثبت کنید