نکته های ویرایشی ۴
۹۶/۰۲/۲۷
ادبیات راقم سطوری
۹۶/۰۲/۲۷

نکته های ویرایشی ۵

  1. اصلاح جمله با تبدیل پیوندهای نامناسب به پیوندهای مناسب:

او پرکار است و چندان باهوش نیست.

او پرکار است، ولی چندان باهوش نیست.

لازم است تا این مطلب را بدانی.

لازم است که این مطلب را بدانی.

چنانکه او را دیدم حقیقت را به او می گویم.

چنانچه او را دیدم حقیقت را به او می گویم.

  1. از بین بردن فاصله ای که میان نهاد و فعل وجود دارد:

بیشتر اشخاص این را که نباید به امید کمک دیگران نشست و انگل و سربار دیگران شد نمی دانند.

بیشتر اشخاص نمی دانند که نباید به امید دیگران نشست و انگل و سربار دیگران شد.

  1. از بین بردن فاصله میان فعل و اسمی که معمولا در کنار آن می آید:

برادر من به تازگی خیلی پیشرفت در کار خود کرده است.

برادر من به تازگی در کار خود خیلی پیشرفت کرده است.

او سوگند برای دوستانش خورد که دیگر با آنها قهر نکند.

او برای دوستانش سوگند خورد که دیگر با آنها قهر نکند.

  1. ایجاد پیوستگی بین جمله ها و بندهایی که بدون پیوند مناسب در کنار هم آمده اند:

همه برای یادگیری درس به معلم نیاز دارند. با خواندن کتاب نمی توان به جزئیات درس پی برد.

تنها با خواندن کتاب نمی توان به جزئیات درس پی برد، از این رو همه برای یادگیری درس به معلم نیاز دارند.

زبان معلم از زبان کتاب ساده تر است. کتاب همیشه در دسترس ماست. ما فقط در ساعت معین می توانیم از درس معلم بهره ببریم.

زبان معلم از زبان کتاب ساده تر است، ولی ما فقط در ساعت معین می توانیم از درس معلم بهره ببریم، در حالی که کتاب همیشه در دسترس ماست.

  1. تبدیل کردن جمله های مجهول غیرواقعی به جمله های معلوم:

من نخستین بار توسط برادرم از اهمیت داشتن شغلی آبرومند آگاه شدم.

نخستین بار برادرم مرا از اهمیت داشتن شغلی آبرومند آگاه کرد.

این تابلو توسط برادر بزرگم نقاشی شده است.

این تابلو را برادر بزرگم نقاشی کرده است.

  1. پس و پیش کردن جمله ها برای ایجاد ترتیب منطقی در رشته مطلب:

می می خواهم در آینده در رشته فیزیک به پژوهش بپردازم. من پژوهش در رشته فیزیک را بسیار دوست دارم. کسی که فیزیک نداند، در هیچ یک از رشته های علوم طبیعی به جایی نخواهد رسید. بیشتر دانش های تجربی امروز از قبیل مکانیک، زیست شناسی، ستاره شناسی و علوم فضایی با فیزیک ارتباط دارد.

من پژوهش در رشته فیزیک را بسیار دوست دارم و می خواهم در آینده در رشته فیزیک به پژوهش بپردازم. بیشتر دانش های تجربی امروز از قبیل مکانیک، زیست شناسی، ستاره شناسی و علوم فضایی با فیزیک ارتباط دارند. از این رو کسی که فیزیک نداند، در هیچ یک از علوم تجربی به جایی نخواهد رسید.

 

غلامرضا ارژنگ، شیوه نگارش فارسی، صص ۹۱ – ۹۲

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

2 دیدگاه

  1. علیرضا ۹۷/۰۳/۱۷
  2. علیرضا ۹۷/۰۳/۱۷

دیدگاه خود را ثبت کنید