۱۳۹۶-۰۳-۰۷

ما و خارجی‌ها

خواننده کتاب ترجمه باید هر لحظه هشیار و آگاه باشد و بداند که دارد متنی را می‌خواند که نویسنده‌ای خارجی آن را نوشته است. گفته‌اند که […]
۱۳۹۶-۰۳-۰۴

اهمیت مداومت در نوشتن

کار نیکو کردن از پر کردن است. هیچ صاحب فنی، بی تکرار و تمرین در فن خود، درجه و مقامی نیافته است. باید زیرکانه مترصد بود […]
۱۳۹۶-۰۳-۰۳

ویرایش شعر سعدی و حافظ

سخن بزرگان را هم می‌شود ویرایش کرد که بهتر شود. سعدی می‌گوید: درشتی و نرمی به هم در مهست/ چو فاصد که جراح و مرهم نه […]
۱۳۹۶-۰۳-۰۲

ویرایش گفتمانی

گاه ویراستار تغییراتی در جمله می‌دهد که در مقیاس جمله موجه نمی‌نماید، اما با معیارهای گفتمانی موجه است. من یک بار جمله «لیر پیرمردی است» را […]