۱۳۹۵-۱۰-۱۰

صفت‌های مؤنث عربی

صفت‌های مؤنث عربی متداول در فارسی در زبان عربی بعضی از کلمه‌ها را مؤنث می‌دانند و بعضی را مذکر. بعضی از مؤنث‌ها نشانۀ لفظی دارند که […]
۱۳۹۵-۱۰-۰۲

تفاوت کاربرد دو خط فاصله، دو کاما و پرانتز

تفاوت کاربرد «دو خط فاصله»، «دو کاما» و «پرانتز» دو خط فاصله در دو طرف جمله معترضه می‌آید و همانطور که از اسم آن مشخص است، […]
۱۳۹۵-۰۹-۲۹

وند در زبان فارسی (قسمت اول)

وند در زبان فارسی “وند” چیست؟ وند تکواژیست که معنی مستقل ندارد و در ساخت واژه یا صرف آن به کار می‌رود (وند صرفی واژه نمی‌سازد […]
۱۳۹۵-۰۹-۲۸

معیارهای طبقه‌بندی واژه‌های مرکب

واژه‌هایی مرکب را بر حسب سه معیار طبقه‌بندی کرده‌ایم: ساختار، مقوله، روابط نحوی- معنایی میان واژه‌های سازنده. ساختار واژه مرکب: همه واژه‌های مرکب را متشکل از […]