۱۳۹۵-۰۹-۱۵

گذاشتن، گزاردن، تنوین

گاهی مشتقات مصدر گذاشتن و گزاردن با هم اشتباه می‌شود؛ بنابراین باید توجه داشت که کلمه‌هایی مانند قانون‌گذار، بنیان‌گذار و نشانه‌گذار که از مصدر«گذاشتن» به معنی […]
۱۳۹۵-۰۹-۱۳

کاربرد صحیح کلمه‌ها

به دلیل بی‌توجهی در به کاربردن صحیح کلمه‌ها، برخی کاربردهای ناردست در نگارش متون فارسی رواج یافته است؛ برای اجتناب از تکرار این اشتباه، برخی از […]
۱۳۹۵-۰۹-۱۱

دونقطه (قسمت دوم)

[ در مطلب پیش ۵ مورد از کاربردهای دونقطه را توضیح دادیم. این مطلب قسمت دوم و انتهایی کاربرد دونقطه است: ] برای جداکردن اجزای اصلی […]
۱۳۹۵-۰۹-۰۹

دو نقطه (قسمت اول)

این نشانه [ دونقطه ] که در زبان فرانسه Les Deux points، در زبان انگلیسی colon و در زبان عربی با عنوان «النقطتان القائمتان» خوانده می‌شود، […]