۱۳۹۵-۱۰-۱۳

ویرایش الکترونیک

ویرایش الکترونیک: ویرایش در فایل و ارسال و دریافت از طریق ایمیل باعث صرفه‌جویی در کاغذ و زمان می‌شود. با این روش خطاهای احتمالی در تایپ […]
۱۳۹۵-۱۰-۱۳

بند (پاراگراف)

مجموعه‌ای از چند جمله  که نوعی ارتباط منطقی و معنایی و ساختاری بین آن‌ها برقرار است. اولین جمله هر پاراگراف معمولا بیشترین اطلاعات  درباره کل پاراگراف […]
۱۳۹۵-۱۰-۱۲

نقطه

نقطه نشانه مکث کامل است و کاربردهای آن عبارت‌اند از: ۱٫ در پایان جمله‌های خبری،‌ امری یا انشایی (جمله‌های غیر سؤالی و غیر عاطفی): کمک‌های ایران […]
۱۳۹۵-۱۰-۱۱

نقطه‌ویرگول

نقطه‌‌ویرگول علامت وقف یا درنگی بیشتر از ویرگول و کمتر از نقطه است. موارد استفاده از این علامت بسیار اندک است و جز در مواقعی که […]