۹۸/۱۱/۰۲

دوره صفحه‌آرایی

سرفصل‌های_اصلی 🔺 آموزش روش‌های مختلف انتخاب متن و قالب‌بندی دستی متن 🔹 ایجاد متن دو و چند ستونی 🔺 ایجاد کادر و رنگ پس‌زمینه برای پاراگراف 🔹 تغییر حاشیه و جهت سند ایجادشده و تعیین […]