۱۳۹۵-۱۰-۲۹

عربی در فارسی

برخی از کلمات عربی در فارسی معنای تازه‌ای یافته‌اند که این معنا در عربی رایج نبوده‌ است: کلمه معنا در عربی معنا در فارسی اسارت بستن […]
۱۳۹۵-۱۰-۲۹

تکیه‌کلام‌ها

تکیه‌کلام‌های نابجا یکی از مصداق‌های حشو و در نتیجه درازنویسی، آوردن تکیه‌کلام‌هایی است که هنگام گفتار آن‌ها را به کار می‌بریم و در نوشتار ضرورتی ندارد. […]
۱۳۹۵-۱۰-۲۸

ایضا

ایضا (”) نشانه تکرار جمله‌ها و کلمات مشابه است: ساده‌نویسی یعنی خودداری از کاربرد کلمات دشوار، بیگانه، نامفهوم و غیرمستعمل؛ ”             ”         ”       ”    ”      افعال […]
۱۳۹۵-۱۰-۲۸

خط موازی

خط موازی (||) برای جداکردن ترکیب‌های واژه‌ای از توضیحات و معانی قبلی آن در فرهنگ‌نویسی: آب شدن (کردن): ذوب شدن || لاغر شدن || تحلیل رفتن […]