۱۳۹۵-۱۲-۲۲

چند نکته در ارجاع‌دهی

در ارجاع پانوشت برای بار اول اطلاعات کامل کتاب‌شناختی و برای بار دوم به بعد خلاصه اطلاعات را می‌آوریم: کتاب: نام خانوادگی، نام، نام اثر، جلد، […]
۱۳۹۵-۱۲-۲۲

ارجاع‌دهی

ارجاع‌دهی به مقتضای قالب نوشته (مجله، پایان‌نامه، کتاب و …) و رشته‌های علمی (فنی ـ مهندسی، علوم انسانی، پزشکی و …) متفاوت است. ارجاع‌دهی به شیوه‌های […]
۱۳۹۵-۱۰-۲۹

عربی در فارسی

برخی از کلمات عربی در فارسی معنای تازه‌ای یافته‌اند که این معنا در عربی رایج نبوده‌ است: کلمه معنا در عربی معنا در فارسی اسارت بستن […]
۱۳۹۵-۱۰-۲۹

تکیه‌کلام‌ها

تکیه‌کلام‌های نابجا یکی از مصداق‌های حشو و در نتیجه درازنویسی، آوردن تکیه‌کلام‌هایی است که هنگام گفتار آن‌ها را به کار می‌بریم و در نوشتار ضرورتی ندارد. […]