۱۳۹۵-۱۰-۲۸

ایضا

ایضا (”) نشانه تکرار جمله‌ها و کلمات مشابه است: ساده‌نویسی یعنی خودداری از کاربرد کلمات دشوار، بیگانه، نامفهوم و غیرمستعمل؛ ”             ”         ”       ”    ”      افعال […]
۱۳۹۵-۱۰-۲۸

خط موازی

خط موازی (||) برای جداکردن ترکیب‌های واژه‌ای از توضیحات و معانی قبلی آن در فرهنگ‌نویسی: آب شدن (کردن): ذوب شدن || لاغر شدن || تحلیل رفتن […]
۱۳۹۵-۱۰-۲۸

ابرو

ابرو (~) نشان تکرار است و در فرهنگ‌ها به جای تکرار مدخل اصلی به کار می‌رود: چاک: ~ زدن || ~ دادن || ~ خوردن || […]
۱۳۹۵-۱۰-۲۸

خط بلند

خط بلند (ـــــــــــــــــ) در نوشتن منابع کتاب‌نامه به جای تکرار نام نویسنده استفاده می‌شود: محجوب، محمدجعفر، خاکستر هستی، تهران: مروارید، ۱۳۷۶ ــــــــــــــــــــ ، ادبیات عامیانه ایران، […]