۹۵/۱۰/۲۸

ایضا

ایضا (”) نشانه تکرار جمله‌ها و کلمات مشابه است: ساده‌نویسی یعنی خودداری از کاربرد کلمات دشوار، بیگانه، نامفهوم و غیرمستعمل؛ ”             ”         ”       ”    ”      افعال دشوار، بلند و نامأنوس؛ ”             ”         ”       ”    ”      […]
۹۵/۱۰/۲۸

خط موازی

خط موازی (||) برای جداکردن ترکیب‌های واژه‌ای از توضیحات و معانی قبلی آن در فرهنگ‌نویسی: آب شدن (کردن): ذوب شدن || لاغر شدن || تحلیل رفتن || شرمنده شدن || فروختن به دغل حسن ذوالفقاری، […]
۹۵/۱۰/۲۸

ابرو

ابرو (~) نشان تکرار است و در فرهنگ‌ها به جای تکرار مدخل اصلی به کار می‌رود: چاک: ~ زدن || ~ دادن || ~ خوردن || ~ چاک || ~ برداشتن || ~ دهن || […]
۹۵/۱۰/۲۸

خط بلند

خط بلند (ـــــــــــــــــ) در نوشتن منابع کتاب‌نامه به جای تکرار نام نویسنده استفاده می‌شود: محجوب، محمدجعفر، خاکستر هستی، تهران: مروارید، ۱۳۷۶ ــــــــــــــــــــ ، ادبیات عامیانه ایران، به کوشش حسن ذوالفقاری، چاپ پنجم، تهران: چشمه، ۱۳۹۲ […]
۹۵/۱۰/۲۷

ستاره

ستاره (*) نشانه توجه است و کاربردهای آن عبارت‌اند از:  توضیح واژه یا اصطلاح در پاورقی؛ ایجاد فاصله میان بندها، شعرها، مطالب در یک نوشته (اغلب سه ستاره)؛ ارجاع به مدخل یا موضوع در همان […]
۹۵/۱۰/۲۷

پیکان، فلش

پیکان، فلش (←) نشانه ارجاع است و کاربردهای آن عبارت‌اند از: برای نشان‌دادن نتیجه و پیوند دو چیز: هدیه ← هدایا از سر واکردن ← از (حرف اضافه) + سر (اسم) + وا (پیشوند) + […]
۹۵/۱۰/۲۲

قلاب

کاربردهای قلاب [] اضافه کردن کلمات الحاقی و فراموش‌شده در تصحیح متون یا هر نوع نوشته‌ای: گفت: «من مردی طرارم [تو] این زر به من امانت دادی.» وی همچنین بر لزوم تخصیص بودجه بیشتر برای […]
۹۵/۱۰/۲۱

خط فاصله

خط فاصله (-) نشانه جداسازی است و کاربردهای آن عبارت‌اند از: جداکردن دو کلمه که دو جنبه مختلف از یک منظور را نشان می‌دهد: مباحثی هنری – ادبی علاقه‌مندان خاص خود را دارد. برای نشان‌دادن […]
۹۵/۱۰/۲۱
خط مورب (ممیز)

خط مورب (ممیز)

خط مورب، مميز (/) نشانه جداسازي است و كاربردهاي آن عبارت‌اند از: به جاي «يا» و «واو» عطف يا معادل دو كلمه كه حكم واحد دارند.
۹۵/۱۰/۲۱

پرانتز

پرانتز یا کمانک () کاربردهای آن عبارت‌اند از: افزودن مطلبی خارج از فحوای کلام به متن. باید توجه داشت که آوردن مطالب داخل پرانتز زمانی شایسته است که ذکر آن ضروری باشد: به زعم برنامه‌سازان […]
۹۵/۱۰/۱۹

سه‌نقطه

سه‌نقطه (…) علامت تعلیق و کاربردهای آن عبارت‌اند از: . برای نشان‌دادن ادامه مطلب و به جای عبارت‌هایی چون: و غیره، مانند این‌ها،‌از این قبیل: گزارش انواعی دارد: خبری، فرهنگی، اجتماعی و … . برای […]
۹۵/۱۰/۱۸

گیومه

گیومه («») نشانه نقل قول مستقیم و کاربردهای آن عبارت‌اند از: . در دو طرف نقل قول مستقیم: به قول بیهقی:‌‌ «بنیاد ظلم در جهان اندک بود. هر کس چیزی بدان مزید کرد تا بدین […]
۹۵/۱۰/۱۷

علامت تعجب

علامت تعجب (!) علامت بیان جمله‌های عاطفی است و در پایان جمله‌ها و اصوات زیر می‌آید: تعجبی: چه هوای خوبی! شگفتی: به‌‌به از آفتاب عالم‌تاب! نهی: زنهار میازار ز خود هیچ دلی را! تحسین: حقا […]
۹۵/۱۰/۱۶

علامت سؤال

علامت سؤال (؟) نشانه پرسشی است و کاربردهای آن عبارت‌اند از: پس از جمله پرسشی یا پرسش‌های تأکیدی: تا کنون برای رفع نیازهای جوانان روستایی چه اقداماتی صورت گرفته است؟ (جمله پرسشی) مگر نمی‌دانی الآن […]
۹۵/۱۰/۱۴

دونقطه بیانی

دونقطه بیانی (:) علامت بیان یک مطلب است و کاربردهای آن عبارت‌اند از: پیش از مجموعه شواهد و مثال‌ها و اجزایی که گاه پیش از آن‌ها عباراتی،‌ چون: «از این قرار»، «بدین شرح» و مانند […]