مقالاتی درباره آموزش ویراستاری

مقاله دکتر غلامحسین یوسفی با عنوان «افراط، تفریط، اعتدال در نگارش فارسی»


مقاله ابوالحسن نجفی با عنوان «حذف حرف اضافه»


مقاله دکتر علی اشرف صادقی با عنوان «حروف اضافه در فارسی معاصر»


مقاله احمد سمیعی گیلانی با عنوان «حرفه ویراستاری»


مقاله احمد سمیعی گیلانی با عنوان «آداب ویراستاری»


مقاله احمد سمیعی گیلانی با عنوان «از دست‌نويس تا چاپ»


مقاله اسماعيل سعادت با عنوان «زبان فارسي مميز ذي‌روح از غير ذي‌روح»‏، قسمت اول


مقاله اسماعيل سعادت با عنوان «زبان فارسي مميز ذي‌روح از غير ذي‌روح»‏، قسمت دوم


مقاله الزي مايرز استينتون با عنوان «ويراستار چگونه آدمي است و چه مي‌كند؟»‏


مقاله حسين معصومي همداني با عنوان «در حاشيه»‏


مقاله ابوالحسن نجفي با عنوان «آيا زبان فارسي در خطر است؟»‏


مقاله محمد سعيد اخلاقي با عنوان «صفحه‌هاي آخر،‌ بررسي فني ضمايم كتاب»‏


مقاله احمد صفار مقدم با عنوان «فاصله گذاري در خط فارسي»‏

 
در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)