برای شرکت در هر یک از دوره های موسسه نجوای قلم می توانید از طریق فرم زیر پیش ثبت نام کنید.


تاریخ شروع کلاس ها هنوز قطعی نیست. تاریخ دقیق و برنامه زمانبندی برگزاری کلاس ها به اطلاع شما خواهد رسید.