مؤسسه نجوای قلم فعالیت خود را از سال 1384 با برگزاری دوره‎های ویرایش و مکاتبات اداری در ادارات و سازمان‎ها آغاز کرد. نجوای قلم طی سالیان تلاش کرده است تا کیفیت آموزشی مطالب ارائه شده را تا حد امکان ارتقا بخشد. به این خاطر در دوره‎هایی از استادانی همچون صلح‎جو و کاخی استفاده کرده است. همچنین به عنوان تنها مؤسسه آموزشی فعال در زمینة ویرایش چندین همایش هم با موضوع ویراستاری با حضور استادان با تجربه چون استاد آذرنگ، صلح‎جو و کاخی برگزار کرده است.

این مؤسسه به خود می‎بالد که از آغاز کار خویش تا کنون حدوداً 20 دوره آموزشی برگزار کرده که بسیاری از شرکت‎کنندگان در پایان دوره موفق به دریافت گواهینامه بین المللی از سازمان فنی و حرفه‎ای کشور شده‎اند. شایان ذکر است که بسیاری از این کارآموزان وارد بازار کار شده و این حرفه را برخی به عنوان کار اول و برخی به عنوان کار دوم انتخاب کرده اند.

نجوای قلم ویراستاری را یک مهارت می‎داند و به این دلیل آموزش در این مؤسسه فقط به صورت نظری نیست بلکه کارگاه و کارهای عملی در جایگاهی بلند قرار دارد.

در این دوره‎ها افراد مختلفی و با توانایی‎های متفاوتی شرکت می‎کنند از کارشناسان و کارشناسان ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی تا مترجمان، داستان نویسان، نویسندگان، خبرنگاران و بسیاری از افراد دیگر که هر کدام با نیتی به این دوره وارد می‎شوند و هر کدام در پایان دوره مقصود خاصی را از آن می جویند.

اگر ویرایش را در دو قسم کلی، یعنی ویرایش فنی (صوری) و زبانی (ادبی) قابل تقسیم بدانیم؛ آنان که ادبیات خوانده‎اند در زمینه ادبی از دیگران قوی تراند و آنان که ادبیات نخوانده‎اند به جنبه‎های دیگر آن بیشتر توجه می‎کنند. نجوای قلم به هر دو نوع ویرایش توجه دارد، در کلاسی به ویرایش فنی و در کلاسی دیگر به ویرایش زبانی توجه کند.

اگر بپذیریم که ویرایش یکی از حلقه‎های اصلی نشر است – که متأسفانه بسیاری در عمل با این نظر موافق نیستند. - پس شایسته است بدان توجه‎ای ویژه شود و این حلقة گمشده از گمنامی به در آید تا بتوان سال‎های بعد ویراستارانی توانمند داشت.