دوره جامع نگارش و ویرایش

پس از چندین سال فعالیت در زمینۀ برگزاری دوره های کوتاه مدت نگارش و ویرایش و اعطای گواهینامۀ بین المللی به فراگیران، مؤسسۀ نجوای قلم برآن است تا دوره های جامع و تخصصی نگارش و ویرایش را با هدف تربیت ویراستاران زبانی- ادبی برگزار بکند.

آنچه تاکنون در دوره های آموزشی نگارش و ویرایش در سطح نهادهای علمی و آموزشی کشور مطرح شده بر تدریس موضوعات زبانی و صوری ویرایش مبتنی بوده و کمتر بر مسائل نظری و ساختاری آن تمرکز شده است. یکی از مهم ترین معضلات و مشکلات نگارش و ویرایش در طول چند دهۀ اخیر بی توجهی به مبانی نظری و علمی این حوزه بوده است. بهره مندی از قلم شیوا و روان به عواملی وابسته است که فقط با گذراندن دوره های کوتاه مدت نگارش و ویرایش به دست نخواهد آمد. مطالعۀ متون برتر کهن و معاصر ادبی و علمی، آشنایی با علم ریشه شناسی، آشنایی با انواع مراجع و منابع، آشنایی با انواع گونه های ویرایش، تمرین پی در پی نوشتن، مطالعۀ متون ترجمه شدۀ معتبر، آشنایی با تاریخ صنعت چاپ و نشر، آشنایی با تاریخ نگارش و ویرایش، آشنایی با رابطۀ زبان و تفکر، آشنایی با تاریخ خط، آشنایی با تاریخ زبان های جهان، آشنایي با تاریخ تحول زبان فارسی، آشنایی با علم زبان شناسی، آشنایی با علم واژه گزینی و اصطلاح شناسی، آشنایی با تاریخ زندگی بزرگان نگارش و ویرایش، آشنایی با اصول و مبانی ترجمه، آشنایی با نحوۀ ترجمۀ متون علمی، آشنایی با تاریخ علم، آشنایی با صرف و نحو زبان علم، سبک­ شناسی و آشنایي با علم بلاغت همه و همه موضوعاتی اند که فراگیری آن ها بر هر ویراستاری لازم است. مؤسسۀ نجوای قلم می کوشد با برگزاری دوره های جامع و تخصصی نگارش و ویرایش قدمی هر چند کوچک در این راه بردارد.

نخستین ویژگی این دوره ها این است که مدرسان این دوره ها روش خود را بر شیوۀ کارگاهی متمرکز کرده اند، به­ گونه ای که دقیق ترین و ظریف ترین مسائل نظری را نیز به شیوۀ علمی و کارگاهی تدریس خواهند کرد.

بهره گیری از باسابقه ترین و بنام ترین مدرسان نگارش و ویرایش دومین ویژگی بارز این دوره هاست. همان گونه که در فهرست زیر ملاحظه می فرمایید، مؤسسه کوشیده است تا برای تدریس در بالاترین سطح ممکن از مجرب ترین مدرسان بهره بگیرد.

سومین ویژگی دوره های جامع و تخصصی نگارش و ویرایش در مؤسسۀ نجوای قلم منحصر به فرد بودن آن است. شاید گزاف نباشد که چنین دوره ای در هیچ یک از نهادهای علمی و آموزشی کشور در زمینۀ نگارش و ویرایش تاکنون طراحی و برگزار نشده است.

مؤسسۀ آموزشی نجوای قلم مدعی نیست که فعالیت آموزشی خود را بی نقص صورت می دهد، اما در تلاش است دوره های آموزشی خود را با کمترین نقصان برگزار بکند. ضمن دعوت از شما بازدید کنندگان عزیز وبگاه نجوای قلم به ملاحظۀ فهرست درس ها و مدرسان دوره های جامع و تخصصی نگارش و ویرایش، از شما می خواهیم تا ما را از اشکال ها و ایرادهایمان آگاه بسازید.

دوره جامع و تخصصی نگارش و ویرایش

10 جلسه

14 جلسه

26 جلسه

16 جلسه

آقای دکتر احمد ابومحبوب

آقای دکتر مزدک انوشه

آقای هومن عباسپور

آقای مهدی قنواتی

دوره تکمیلی نگارش و ویرایش

10 جلسه

10 جلسه

آقای سهند آقائی

آقای عبدالحسین آذرنگ