راهنمای نرم افزار آزمون آنلاین

 

دانشجویان محترم، شما می توانید راهنمای آزمون آنلاین دوره ویراستاری کتاب و مطبوعات را از اینجا دریافت کنید.