نکته های ویرایشی ۱
۹۶/۰۲/۱۰
نکته های ویرایشی ۳
۹۶/۰۲/۱۰

نکته های ویرایشی ۲

  1. حذف یا تغییر کلمه ای زاید، برای اصلاح جمله:

این کار شما باعث ناراحتی ما را به دنبال خواهد داشت.

این کار شما ناراحتی ما را در پی خواهد داشت. یا این کار شما باعث ناراحتی ما خواهد شد.

این کتابی را که من امروز خریده ام، بسیار خواندنی است.

این کتابی که من امروز خریده ام بسیار خواندنی است.

  1. افزودن فعلی که بدون قرینه از جمله حذف شده است:

باید دیدگاه های خود را مطرح و با هم به تبادل نظر بپردازیم.

… مطرح کنیم و …

لطفا در این مورد اقدام، و نتیجه را به این جانب گزارش دهید.

… اقدام کنید، و …

خود را به کارهای کوچک سرگرم، و مردم را از دانش و مهارت خود بی بهره گذاشت.

… سرگرم کرد، و …

من از پرداختن به کارهای کوچک بیزار، و علاقه مندم به کارهای بزرگ بپردازم.

… بیزارم، و

پرستاری شغلی پرارزش و انسان دوستانه، و شغلی کوچک و بی ارزش نیست.

… پرارزش و انسان دوستانه است و …

  1. تغییر کلمه ها و حروف اضافه نامناسب:

او نسبت به برادرش باهوش تر است.

او از برادرش باهوش تر است.

او در اثر کار زیاد بیمار شد.

او بر اثر کار زیاد بیمار شد.

من به همه شما اعتماد ندارم.

من به هیچ یک از شما اعتماد ندارم.

من همه آنها را ندیدم.

من هیچ یک از آنها را ندیدم.

من فقط بعضی از آنها را دیدم.

  1. اصلاح جمله های مبهم و ناقص و نارسا:

هرکس کاری می کند که زندگی کند، و از کارش راضی باشد که به احساس خوشبختی برسد.

هرکس شغلی را انتخاب می کند تا بتواند خوب زندگی کند و از کار خود راضی باشد و احساس خوشبختی کند.

  1. مطابقه ضمیر با مرجع آن در جمله های متوالی، از لحاظ مفرد و جمع و نوع ضمیر:

بعضی ها به کار علاقه ای نشان نمی دهند. باید هر طور شده او را به کار واداشت.

… باید هر طور شده آنها را …

کتاب های خود را برداشتم و آن را در کیف گذاشتم.

… و آنها را …

دیروز خرگوش کوچکی را دیدم. آن بسیار تند می دوید.

… او بسیار …

 

غلامرضا ارژنگ، شیوه نگارش فارسی، صص ۸۵ – ۸۷

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *