دورۀ آموزش ویراستاری کتاب و مطبوعات

 
اهداف دوره

کارآموزان پس از گذراندن این دوره باید:

1. ساختار زبان فارسی را بشناسند و بر اساس آن جملات را مرتب کنند.

2. معنای اصلی جمله را با وجود پیچیدگی‎ها و اشتباهات نوشتاری متن درک کنند.

3. بر مفاهیمی چون وندها و ریشه‎ها تسلط یافته، در ساخت واژگان از آنها بهره بگیرند.

4. ساختار متن را بشناسند و در انسجام‎بخشی به آن مهارت یابند.

5. با نواقص و نقایص متون ترجمه‎ای آشنا شوند و روشهای اصلاح آنها را بدانند.

6. قواعد نشانه‎گذاری را به درستی به کار برند و شیوة املای فارسی را رعایت کنند.

مدرک پایان دوره

آموزشگاه نجوای قلم زیر نظر سازمان فنی و حرفه‎ای کشور فعالیت می‎کند. از این رو به همة کارآموزانی که دوره آموزشی را با موفقیت گذرانده و در آزمون پایان دوره نمره قبولی را کسب کرده باشند؛ مدرک بین‎المللی از سازمان فنی و حرفه‎ای اعطا می شود.

داشتن مدرک معتبر پایان دوره راه شما را برای ورود به عرصة کار راحت‎تر می‎کند.

مزایای مدارک فنی و حرفه ای

1- کلیه مدارک دارای کد بین المللی بوده که در 37 کشور جهان اعتبار دارد.

2- امکان ادامه تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

3- امکان دریافت وام خوداشتغالی با ارائه گواهینامه های فنی و حرفه ای

4-جایگزین کمبود مدرک تحصیلی تا حداکثر مقطع لیسانس

5- امکان اخذ دیپلم رسمی از آموزش و پرورش و ادامه تحصیل برای فاقدین دیپلم

6- امکان تطبیق واحدها و دریافت دیپلم جدید برای دارندگان دیپلم قدیمی و...


 

سرفصل دروس دوره ویراستاری کتاب ومطبوعات

الف. ویرایش زبانی

1. گونه‎شناسی زبان

1. تعریف زبان و شناخت انواع و کاربردهای آن

2. شناخت زبان معیار و ویژگیهای آن

3. شناخت زبان غیر معیار و ویژگیهای آن

2. مباحثی در خصوص ویرایش روشمند

1. آشنایی با سختار جمله در زبان نوشتار و گفتار

2. آشنایی با مفهوم جملة روان

3. شناسایی روشهای ساده نویسی و روان نویسی

4. جاگذاری درست اجزای اصلی و فرعی جمله

5. آشنایی با ساختار واژه و روشهای واژه سازی

6. آشنایی با ترکیبات فارسی و خطاهای آن

3. خطاهای دستوری
> 3-1. خطاهای کاربرد نادرست جمله

1. دراز نویسی

2. ابهام

3. خطای منطقی

4. تعقید

5. ضعف تألیف

>> 3-2. خطاهای کاربرد نادرست افعال

1. ناهماهنگی نهاد با فعل

2. حذف بی قرینة فعل

3. کاربرد نادرست وجه وصفی

4. کاربرد نادرست افعال وجهی

5. ناهماهنگی زمان فعل

6. کاربرد مناسب افعال معین

7. انتخاب فعل نامناسب و نابجا

8. فعل‎های بازدارنده

9. دوری اجزای فعل مرکب

10. مجهول نابجا

>>> 3-3. خطاهای کاربرد نادرست افعال

1. حرف اضافه

2. حرف نشانه

3. حرف ربط

4. خطاهای واژگانی، تعبیری و اصطلاحی
> 4-1. کاربرد نادرست واژگان، تعابیر و اصطلاحات فارسی

1. تعابیر کلیشه‎ای

2. تعابیر متناقض و متضاد

3. تعابیر عامیانه

4. تعابیر نارسا

>> 4-2. کاربرد نادرست واژگان و تعابیر و الگوهای بیگانه

1. واژه‎های قرضی

2. واژه‎های ساختگی

3. واژه‎گزینی

4. گرته برداری

>>> 4-3. کابرد نادرست نشانه‎ها و واژگان عربی در فارسی

1. نشانه‎های جمع

2. تنوین

3. مطابقت موصوف و صفت

4. مصدر جعلی

5. الف و لام

6. مشتقات عربی در فارسی

7. افعال تفضیل

ب. ویرایش فنی

1. نمونه‎خوانی

1. جایگاه نمونه‎خوانی

2. علائم نومنه‎خوانی و ویرایش

3. کارگاه نمونه‎خوانی

2.پاراگراف‎نویسی

1. تعریف پاراگراف

2. انواع پاراگراف

3. تعداد سطرهای پاراگراف

4. کاربرد پاراگراف در متون تحقیقی، علمی و اداری

5. کارگاه پارگراف‎نویسی

3. نشانه‎گذاری

1. نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، علامت سؤال؛ علامت تعجب و...

2. کارگاه نشانه‎گذاری

4. ارجاع‎نویسی

1. کاربرد عدد تک

2. کاربرد ستاره

3. انواع ارجاع

5. اعداد و ارقام

1. انواع عدد

2. شیوه کاربرد اعداد در متون فنی و ادبی

3. جایگاه اعداد در ویرایش

6.واژه ‎نامه

1. انواع واژه نامه

2. شیوة تهیه واژه‎ نامه

3. بررسی واژه‎نامه در چند متن تحقیقی

* گفتنی است مباحث درسی این دوره مغایرتی با استانداردهای سازمان فنی و حرفه‎ای کشور ندارد و تنها موارد آن جزئی و دقیق تر شده است.