کارگاه ویرایش زبان صوری

آنچه در این کارگاه بررسی می شود، عبارت است از:

اصلاح نظم و آراستگی متن؛ اِعمال نشانه‌گذاری (نقطه‌گذاری) درست؛ حرکت‌گذاری‌های لازم؛ اصلاح خطاهای رسم‌الخطی و املایی؛ رفع خطاهای زبانی (صرفی و نحوی و معنایی)؛ اصلاح انحراف از زبان معیار؛ روشنی و شیوایی متن؛ بلاغت و کاربرد زیبایی‌شناختی متن؛ رفع ناهمواری‌ها، ناهماهنگی‌ها و ابهام‌ها و عواملی که سبب تأخیر در درک می‌شوند.


گفتنی است، پیش از هر جلسه‌ متن برای دانش‌جویان ارسال می‌شود تا آنان متن را پیش‌تر مطالعه کنند و با آمادگی در سر کلاس حاضر شوند.