95/10/11

ریشه نام ماه‌ها – دی‌ماه

نام ماه‌های دوازده‌گانه تقویم دوره هخامنشی تا حدودی از سنگ‌نوشته‌های هخامنشی، به خصوص سنگ‌نوشته بیستون، قابل استخراج است. در این تقویم ماه دهم برابر ماه «دی» است و در فارسی باستان Anāmaka  نامیده می‌شود و […]