۹۵/۰۸/۰۸

قواعد املای ترکیبات (قسمت اول)

کلمه‌های مرکبی که الزاما پیوسته نوشته می شود: ۱_ کلمه‌های مرکبی که از ترکیب با پیشوند ساخته می‌شود همیشه جدا نوشته می‌شود ، مگر مرکب‌هایی که با پیشوندهای “به” ، “بی” و “هم” با رعایت […]
۹۵/۰۸/۱۰

قواعد املای ترکیبات (قسمت دوم)

کلمه های مرکبی که الزاما پیوسته نوشته می‌شود: ۵_ هرگاه کاهش یا افزایش واجی یا ابدال یا ادغام یا جابه جایی آوایی در داخل آنها روی داده باشد . مانند: “هشیار، ولنگاری، شاهسپرم، نستعلیق، سکنجبین“ […]
۹۵/۰۸/۱۹

قواعد املای ترکیبات (قسمت سوم)

کلمه‌های مرکبی که الزاما جدا نوشته می‌شوند. ۱_ ترکیب‌های اضافی شامل (موصوف و صفت، مضاف ومضاف الیه). مانند: دست کم، شورای عالی، حاصل ضرب، صرف نظر‏، سیب زمینی، آب میوه. ۲_ جزء دوم با “الف” […]
۹۵/۰۸/۲۱

مرحوم ابوالحسن نجفی و تحلیل جایگاه «را» در جملۀ فارسی

تحلیل مرحوم نجفی از جایگاه «را» در جمله‌ی فارسی نه بر پژوهش زبان‌شناسانه که بر ذوق فردی استوار بود. اکنون که آقای ابوالحسن نجفی، مترجم کوشا و خوش‌ذوق، و نویسنده‌ی کتاب بحث‌برانگیز «غلط ننویسیم» و […]
۹۵/۰۹/۰۳

ویرایش، ویراستار (احمد سمیعی)

دو لفظ ویرایش و ویراستار معادل editing و editor انگلیسی اختیار شده است. اما در عمل، لفظ editor در صنعت نشر معادل‌های متعدد دارد: ویراستار، مصحح (مصحح متن در تصحیح انتقادی)، ناظر یا دبیر مجموعه، […]
۹۵/۰۹/۰۵

بده بستان زبانی (علی صلح‌جو)

زبان فارسی بسیاری از واژه‌ها و ترکیبات را از زبان عربی، فرانسوی و انگلیسی گرفته است. برخی از این ساختارها نیز احتمالا به علت خویشاوند بودن زبان فارسی با زبان‌های اروپایی از قبل وجود داشته […]
۹۵/۱۱/۳۰

ظرفیت‌های زبان

برخی، به‌درستی، از مبهم بودن نوشته‌ها شکایت می‌کنند. اما برخی اصولا نمی‌دانند که گاه نویسنده می‌خواهد مبهم بنویسد. مثلا، ایراد می‌کنند که عبارت «اقدام شود» روی برخی از نامه‌ها یا پرونده‌های اداری گنگ است و […]
۹۹/۰۶/۱۶

عددنویسی

عدد و معدود عدد و معدود هرکدام به عنوان یک واحد مستقل هستند و جدا نوشته می شوند؛ اما هرگاه با کلمه بعد از خود ترکیب شوند و کلمه مرکب بسازند، تابع قاعده کلمه های […]
۹۹/۱۱/۲۸

ویراستاری

۹۹/۱۲/۰۵

ویرایش و درست‌نویسی

ویرایش و درست‌نویسی   تعریف ویرایش   ویرایش و درست نویسی اصلاح یک متن به‌گونه‌ای که بتوان آن را چاپ کرد، این اصلاح  به‌گونه‌ای است که غلط‌های فاحش مشهود متن را باید برطرف کرد. در […]
۹۹/۱۲/۱۱

مدرک ویراستاری

ارزش مدرک ویراستاری   سازمان آموزش فنی حرفه ای، مهمترین کانون کاربردی و مهارتی کشور است که وابسته به سازمان کار و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت تعاون است. فنی حرفه ای با برگزاری دوره‌های […]
۹۹/۱۲/۱۱

ویرایش کتاب

سیر تا پیاز ویرایش کتاب ویرایش کتاب در این مقاله می‌خواهیم درباره ویرایش کتاب بدانیم. هر اثر مکتوبی که تولید می‌شود، نیاز مبرم به ویرایش دارد تا خالی از اشکال به دست خواننده برسد. در […]
۹۹/۱۲/۱۱
ویراستاری-نجوای-قلم

ویراستاری کتاب

۹۹/۱۲/۱۶

آموزش ویراستاری

۹۹/۱۲/۱۸

مدرک ویراستاری