دوره دستور زبان فارسی نجوای قلم 

۱. جمله
تعریف صوری و معنایی جمله

۲انواع جمله
۲. ۱. از نظر صوری
۲. ۱. ۱. جملۀ مستقل و نامستقل
۲. ۱. ۲. جملۀ ساده و مرکب
۲. ۱. ۳. جملۀ متعارف و استثنایی
۲. ۲. از نظر معنایی
۲. ۲. ۱. جملۀ خبری، پرسشی، عاطفی، امری و…

۳ساختمان جمله
۳. ۱. آشنایی با گروه و معیارهای تشخیص گروه اسمی و فعلی
۳. ۲. نهاد
۳. ۲. ۱. ساختمان نهاد
۳. ۲. ۲. ویژگی‌های نهاد
۳. ۲. ۳. شناسه
۳. ۲. ۴. مطابقت نهاد و شناسه
۳. ۳. گزاره
۳. ۳. ۱. ساختمان گزاره

گروه فعلی
۱. تعریف صوری و معنایی فعل
۲. ساختمان فعل
۲. ۱. اجزای اجباری
۲. ۲. اجزای اختیاری
۳. ویژگی‌های فعل
۳. ۱. شخص
۳. ۲. شمار
۳. ۳. زمان (ماضی ساده، ماضی استمراری، ماضی نقلی، ماضی نقلی استمراری، ماضی بعید، ماضی بعید نقلی، ماضی التزامی، ماضی مستمر، ماضی مستمر نقلی؛ مضارع اخباری، مضارع التزامی، مضارع مستمر؛ آینده)
۳. ۴. وجه
۳. ۵. نمود
۳. ۶. گذر
۳. ۷. معلوم و مجهول
۴. ظرفیت فعل و انواع فعل از نظر وابسته‌پذیری (ربطی، گذرا و ناگذر، دوگانه، سببی)
۵. انواع فعل از نظر ساختمان (بسیط، پیشوندی، مرکب)
۵. ۱. بررسی ملاک‌های تشخیص فعل مرکب
۶. انواع فعل از نظر کاربرد (تام، کمکی، ناقص، وجهی)

گروه اسمی
۱. تعریف اسم و ساختار گروه اسمی
۲. ویژگی‌های اسم
۲. ۱. شمار
۲. ۲. شناس و ناشناس و اسم جنس
۲. ۳. خاص و عام
۲. ۴. وابسته‌های اسم
۲. ۴. ۱. پیشین (صفت اشاره، عددهای اصلی، عددهای ترتیبی، صفت عالی، صفت مبهم، صفت پرسشی، صفت تعجبی، لقب و شاخص، صفت بیانی)
۲. ۴. ۲. پسین (صفت بیانی، مضاف‌الیه، بدل، گروه حرف‌اضافه‌ای، بند)
۳. ضمیر و انواع آن (شخصی، مشترک، اشاره)
۴. نقش‌های گروه اسمی (نهاد، مفعول، متمم، مسند، تمیز، بدل، منادا)
۵. نقش‌های ضمیر
۶. انواع اسم از نظر ساختمان (ساده، مشتق، مرکب، مشتق‌مرکب)

گروه صفتی
۱. صفت و ویژگی‌های آن
۲. وابسته‌های صفت
۲. ۱. پیشین (قید، صفت)
۲. ۲. پسین (متمم صفت، صفت صفت)
۳. نقش‌های گروه صفتی (مسند، تمیز، اسم، قید)
۴. انواع صفت از نظر ساختمان (ساده، مشتق، مرکب، مشتق‌مرکب)

گروه حرف‌اضافه‌ای
۱. حرف اضافه و انواع آن (بسیط و مرکب)
۲. دربارۀ «را»
۳. نقش‌های گروه حرف‌اضافه‌ای (قید، مفعول، مسند، وابستۀ گروه اسمی، متمم صفت و قید)

گروه قیدی
۱. تعریف قید و نقش گروه‌های قیدی
۲. انواع قید (از نظر ساخت و از نظر نوع مقیدسازی)

جمع‌بندی: ساختار جمله‌های فارسی
۱. جمله‌های ساده
۲. انواع جمله‌های مرکب
۲. ۱. جملات مرکب هم‌پایه و ناهم‌پایه
۲. ۲. انواع بندهای پیرو: متممی، قیدی و موصولی

مشاهده بیشتر

نظرات

متوسط امتیازات

0
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
0 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره دستور زبان فارسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *