۹۵/۱۰/۱۱

نقطه‌ویرگول

نقطه‌‌ویرگول علامت وقف یا درنگی بیشتر از ویرگول و کمتر از نقطه است. موارد استفاده از این علامت بسیار اندک است و جز در مواقعی که به کار بردن آن موجب روشنی معنا و رفع […]
۹۵/۱۰/۱۱

ویرگول، کاما یا درنگ‌نما (حسن ذوالفقاری)

ویرگو، کاما یا درنگ‌نما (،) ویرگول نشانه مکث کوتاه است و نشان می‌دهد که اجزای دو طرف آن با هم پیوند دارند. این نشانه کاربرد و بسامد فراوان دارد. اغلب و به خطا از این […]
۹۵/۱۰/۱۲

نقطه

نقطه نشانه مکث کامل است و کاربردهای آن عبارت‌اند از: ۱٫ در پایان جمله‌های خبری،‌ امری یا انشایی (جمله‌های غیر سؤالی و غیر عاطفی): کمک‌های ایران به سازمان ملل در سال ۱۳۸۳ سه میلیون دلار […]
۹۵/۱۰/۱۳

ویرایش الکترونیک

ویرایش الکترونیک: ویرایش در فایل و ارسال و دریافت از طریق ایمیل باعث صرفه‌جویی در کاغذ و زمان می‌شود. با این روش خطاهای احتمالی در تایپ مجدد کاهش می‌یابد. ویراستاران می‌توانند برای یادداشت‌گذاری (کامنت) و […]
۹۵/۱۰/۱۴

دونقطه بیانی

دونقطه بیانی (:) علامت بیان یک مطلب است و کاربردهای آن عبارت‌اند از: پیش از مجموعه شواهد و مثال‌ها و اجزایی که گاه پیش از آن‌ها عباراتی،‌ چون: «از این قرار»، «بدین شرح» و مانند […]
۹۵/۱۰/۱۶

علامت سؤال

علامت سؤال (؟) نشانه پرسشی است و کاربردهای آن عبارت‌اند از: پس از جمله پرسشی یا پرسش‌های تأکیدی: تا کنون برای رفع نیازهای جوانان روستایی چه اقداماتی صورت گرفته است؟ (جمله پرسشی) مگر نمی‌دانی الآن […]
۹۵/۱۰/۱۷

علامت تعجب

علامت تعجب (!) علامت بیان جمله‌های عاطفی است و در پایان جمله‌ها و اصوات زیر می‌آید: تعجبی: چه هوای خوبی! شگفتی: به‌‌به از آفتاب عالم‌تاب! نهی: زنهار میازار ز خود هیچ دلی را! تحسین: حقا […]
۹۵/۱۰/۱۸

گیومه

گیومه («») نشانه نقل قول مستقیم و کاربردهای آن عبارت‌اند از: . در دو طرف نقل قول مستقیم: به قول بیهقی:‌‌ «بنیاد ظلم در جهان اندک بود. هر کس چیزی بدان مزید کرد تا بدین […]
۹۵/۱۰/۱۹

سه‌نقطه

سه‌نقطه (…) علامت تعلیق و کاربردهای آن عبارت‌اند از: . برای نشان‌دادن ادامه مطلب و به جای عبارت‌هایی چون: و غیره، مانند این‌ها،‌از این قبیل: گزارش انواعی دارد: خبری، فرهنگی، اجتماعی و … . برای […]
۹۵/۱۰/۲۱

پرانتز

پرانتز یا کمانک () کاربردهای آن عبارت‌اند از: افزودن مطلبی خارج از فحوای کلام به متن. باید توجه داشت که آوردن مطالب داخل پرانتز زمانی شایسته است که ذکر آن ضروری باشد: به زعم برنامه‌سازان […]
۹۵/۱۰/۲۱
خط مورب (ممیز)

خط مورب (ممیز)

خط مورب، مميز (/) نشانه جداسازي است و كاربردهاي آن عبارت‌اند از: به جاي «يا» و «واو» عطف يا معادل دو كلمه كه حكم واحد دارند.
۹۵/۱۰/۲۱

خط فاصله

خط فاصله (-) نشانه جداسازی است و کاربردهای آن عبارت‌اند از: جداکردن دو کلمه که دو جنبه مختلف از یک منظور را نشان می‌دهد: مباحثی هنری – ادبی علاقه‌مندان خاص خود را دارد. برای نشان‌دادن […]
۹۵/۱۰/۲۲

قلاب

کاربردهای قلاب [] اضافه کردن کلمات الحاقی و فراموش‌شده در تصحیح متون یا هر نوع نوشته‌ای: گفت: «من مردی طرارم [تو] این زر به من امانت دادی.» وی همچنین بر لزوم تخصیص بودجه بیشتر برای […]
۹۵/۱۰/۲۷

پیکان، فلش

پیکان، فلش (←) نشانه ارجاع است و کاربردهای آن عبارت‌اند از: برای نشان‌دادن نتیجه و پیوند دو چیز: هدیه ← هدایا از سر واکردن ← از (حرف اضافه) + سر (اسم) + وا (پیشوند) + […]
۹۵/۱۰/۲۷

ستاره

ستاره (*) نشانه توجه است و کاربردهای آن عبارت‌اند از:  توضیح واژه یا اصطلاح در پاورقی؛ ایجاد فاصله میان بندها، شعرها، مطالب در یک نوشته (اغلب سه ستاره)؛ ارجاع به مدخل یا موضوع در همان […]