۹۵/۱۰/۰۱

دو خط فاصله

دو خط فاصله ( – -) این نشانه که معادل Tiret-Deux فرانسوی است، از نشانه‌های دربرگیرنده به شمار می‌آید که در موارد زیر کاربرد دارد: غالبا برای جدا کردن جمله‌های معترضه؛ حضرت علی – علیه […]
۹۵/۱۰/۰۲

دو کاما (ناصر نیکوبخت)

دو کاما (،   ،) این نشانه [ دو کاما ] نیز همچون دو خط فاصله، جزو علایم دربرگیرنده است و غالبا در دوطرف بدل می‌آید. بدلْ اسم یا گروه اسمی یا عبارتی است که مبدلٌ […]
۹۵/۱۰/۰۲

تفاوت کاربرد دو خط فاصله، دو کاما و پرانتز

تفاوت کاربرد «دو خط فاصله»، «دو کاما» و «پرانتز» دو خط فاصله در دو طرف جمله معترضه می‌آید و همانطور که از اسم آن مشخص است، عبارت داخل دو خط فاصله، جمله است؛ درحالی‌که دو […]
۹۵/۱۰/۱۱

نقطه‌ویرگول

نقطه‌‌ویرگول علامت وقف یا درنگی بیشتر از ویرگول و کمتر از نقطه است. موارد استفاده از این علامت بسیار اندک است و جز در مواقعی که به کار بردن آن موجب روشنی معنا و رفع […]
۹۵/۱۰/۱۱

ویرگول، کاما یا درنگ‌نما (حسن ذوالفقاری)

ویرگو، کاما یا درنگ‌نما (،) ویرگول نشانه مکث کوتاه است و نشان می‌دهد که اجزای دو طرف آن با هم پیوند دارند. این نشانه کاربرد و بسامد فراوان دارد. اغلب و به خطا از این […]
۹۵/۱۰/۱۲

نقطه

نقطه نشانه مکث کامل است و کاربردهای آن عبارت‌اند از: ۱٫ در پایان جمله‌های خبری،‌ امری یا انشایی (جمله‌های غیر سؤالی و غیر عاطفی): کمک‌های ایران به سازمان ملل در سال ۱۳۸۳ سه میلیون دلار […]
۹۵/۱۰/۱۳

ویرایش الکترونیک

ویرایش الکترونیک: ویرایش در فایل و ارسال و دریافت از طریق ایمیل باعث صرفه‌جویی در کاغذ و زمان می‌شود. با این روش خطاهای احتمالی در تایپ مجدد کاهش می‌یابد. ویراستاران می‌توانند برای یادداشت‌گذاری (کامنت) و […]
۹۵/۱۰/۱۴

دونقطه بیانی

دونقطه بیانی (:) علامت بیان یک مطلب است و کاربردهای آن عبارت‌اند از: پیش از مجموعه شواهد و مثال‌ها و اجزایی که گاه پیش از آن‌ها عباراتی،‌ چون: «از این قرار»، «بدین شرح» و مانند […]
۹۵/۱۰/۱۶

علامت سؤال

علامت سؤال (؟) نشانه پرسشی است و کاربردهای آن عبارت‌اند از: پس از جمله پرسشی یا پرسش‌های تأکیدی: تا کنون برای رفع نیازهای جوانان روستایی چه اقداماتی صورت گرفته است؟ (جمله پرسشی) مگر نمی‌دانی الآن […]
۹۵/۱۰/۱۷

علامت تعجب

علامت تعجب (!) علامت بیان جمله‌های عاطفی است و در پایان جمله‌ها و اصوات زیر می‌آید: تعجبی: چه هوای خوبی! شگفتی: به‌‌به از آفتاب عالم‌تاب! نهی: زنهار میازار ز خود هیچ دلی را! تحسین: حقا […]
۹۵/۱۰/۱۸

گیومه

گیومه («») نشانه نقل قول مستقیم و کاربردهای آن عبارت‌اند از: . در دو طرف نقل قول مستقیم: به قول بیهقی:‌‌ «بنیاد ظلم در جهان اندک بود. هر کس چیزی بدان مزید کرد تا بدین […]
۹۵/۱۰/۱۹

سه‌نقطه

سه‌نقطه (…) علامت تعلیق و کاربردهای آن عبارت‌اند از: . برای نشان‌دادن ادامه مطلب و به جای عبارت‌هایی چون: و غیره، مانند این‌ها،‌از این قبیل: گزارش انواعی دارد: خبری، فرهنگی، اجتماعی و … . برای […]
۹۵/۱۰/۲۰

پاراگراف

پاراگراف (بند) واحد بنیادین انشاست. اگر این واحد نوشتاری را خوب نشناسیم، نمی‌توانیم، گزارش، مقاله یا کتاب بنویسیم. مطالبی که در مقاله می‌آید یکپارچه و بدون برش نیست. موضوع مقاله از رشته‌ای از مفاهیم جدا […]
۹۵/۱۰/۲۱

پرانتز

پرانتز یا کمانک () کاربردهای آن عبارت‌اند از: افزودن مطلبی خارج از فحوای کلام به متن. باید توجه داشت که آوردن مطالب داخل پرانتز زمانی شایسته است که ذکر آن ضروری باشد: به زعم برنامه‌سازان […]
۹۵/۱۰/۲۱
خط مورب (ممیز)

خط مورب (ممیز)

خط مورب، مميز (/) نشانه جداسازي است و كاربردهاي آن عبارت‌اند از: به جاي «يا» و «واو» عطف يا معادل دو كلمه كه حكم واحد دارند.