۹۵/۱۰/۲۸

ابرو

ابرو (~) نشان تکرار است و در فرهنگ‌ها به جای تکرار مدخل اصلی به کار می‌رود: چاک: ~ زدن || ~ دادن || ~ خوردن || ~ چاک || ~ برداشتن || ~ دهن || […]