95/09/28

اهمیت ترکیب

ترکیب را ساده‌ترین یا دست‌کم اقتصادی‌ترین روش برای واژه‌سازی تعریف کرده‌اند (←ساپیر، ص ۹۸-۹۹). زبان‌ها از نظر کاربردِ این فرایند با یکدیگر تفاوت بسیار دارند. برخی از آنها، از جمله زبان‌های سامی و زبان‌های اسکیمویی […]