95/10/21

خط فاصله

خط فاصله (-) نشانه جداسازی است و کاربردهای آن عبارت‌اند از: جداکردن دو کلمه که دو جنبه مختلف از یک منظور را نشان می‌دهد: مباحثی هنری – ادبی علاقه‌مندان خاص خود را دارد. برای نشان‌دادن […]