۹۵/۱۰/۲۸

خط موازی

خط موازی (||) برای جداکردن ترکیب‌های واژه‌ای از توضیحات و معانی قبلی آن در فرهنگ‌نویسی: آب شدن (کردن): ذوب شدن || لاغر شدن || تحلیل رفتن || شرمنده شدن || فروختن به دغل حسن ذوالفقاری، […]