۹۸/۱۱/۰۲

دوره صفحه‌آرایی

سرفصل‌های اصلی 🔺 آموزش روش‌های مختلف انتخاب متن و قالب‌بندی دستی متن🔹 ایجاد متن دو و چند ستونی 🔺 ایجاد کادر و رنگ پس‌زمینه برای پاراگراف🔹 تغییر حاشیه و جهت سند ایجادشده و تعیین سایز […]