95/12/22

ارجاع دهی

ارجاع دهی به‌مقتضای قالب نوشته (مجله، پایان‌نامه، کتاب و …) و رشته‌های علمی (فنی ـ مهندسی، علوم انسانی، پزشکی و …) متفاوت است. ارجاع دهی به شیوه‌های درون‌متنی و برون‌متنی انجام می‌شود: درون‌متنی این نوع […]
95/12/22

چند نکته در ارجاع‌دهی

ارجاع در ویراستاری در ارجاع پانوشت برای بار اول اطلاعات کامل کتاب‌شناختی و برای بار دوم به بعد خلاصه اطلاعات را می‌آوریم: کتاب: نام خانوادگی، نام، نام اثر، جلد، صفحه مقاله: نام خانوادگی، نام، «نام […]