۹۵/۱۰/۲۷

ستاره

ستاره (*) نشانه توجه است و کاربردهای آن عبارت‌اند از:  توضیح واژه یا اصطلاح در پاورقی؛ ایجاد فاصله میان بندها، شعرها، مطالب در یک نوشته (اغلب سه ستاره)؛ ارجاع به مدخل یا موضوع در همان […]