۹۵/۰۸/۲۹

شرح غزل الا یا ایها الساقی …، از دکتر منصور رستگار فسایی

شرح غزل اول حافظ:  ۱    الا یا ایّهاالسّاقی‌، اَدِرکأساً و ناوِلها که‌ عشق‌ آسان‌ نمود اوّل‌ ولی‌ افتاد مشکل‌ها ۲   به‌ بوی‌ نافه‌ای‌ کاخر صبا زان‌ طرّه‌ بگشاید ز تاب‌ زلف‌   مشکینش‌، چه‌ خون‌ افتاد […]