۹۵/۱۰/۲۹

عربی در فارسی

برخی از کلمات عربی در فارسی معنای تازه‌ای یافته‌اند که این معنا در عربی رایج نبوده‌ است: کلمه معنا در عربی معنا در فارسی اسارت بستن ریسمان اسیری تسری خریدن کنیز سرایت کردن رکیک سست […]
۹۵/۱۱/۰۹

تبعیت از زبان عربی

زبان فارسی جزء زبان‌های ترکیبی است اشتقاقی؛ یعنی بر خلاف زبان عربی نمی‌توان از ریشه سه حرفی کلمه،‌کلمات دیگری ساخت؛ اما گاه فارسی‌زبانان به شیوه قیاسی از بعضی کلمات عربی یا فارسی،‌ کلماتی با مقوله‌های […]