۹۵/۰۹/۲۰

ترکیب در زبان فارسی

«ترکیب در زبان فارسی» عنوان کتابی است از علاءالدین طباطبایی. این کتاب حاصل پژوهش‌های نگارنده در عرصه واژه‌های مرکب است. هفت مقاله از این مجموعه پیش‌تر در «نامه فرهنگستان» منتشر شده بود و دو افزوده […]
۹۵/۰۹/۲۸

اهمیت ترکیب

ترکیب را ساده‌ترین یا دست‌کم اقتصادی‌ترین روش برای واژه‌سازی تعریف کرده‌اند (←ساپیر، ص ۹۸-۹۹). زبان‌ها از نظر کاربردِ این فرایند با یکدیگر تفاوت بسیار دارند. برخی از آنها، از جمله زبان‌های سامی و زبان‌های اسکیمویی […]
۹۵/۰۹/۲۸

معیارهای طبقه‌بندی واژه‌های مرکب

واژه‌هایی مرکب را بر حسب سه معیار طبقه‌بندی کرده‌ایم: ساختار، مقوله، روابط نحوی- معنایی میان واژه‌های سازنده. ساختار واژه مرکب: همه واژه‌های مرکب را متشکل از دو واژه در نظر گرفته‌ایم که ممکن است هر […]