95/08/26

زیر، ذیل

برخی از نویسندگان واژه ذیل یا ذیلا را خوش ندارند و به جای آن زیر به کار می‌برند. بعضی از ویراستاران به کار بردن کلمه زیر را به جای ذیل در جمله‌هایی چون «موارد مشخصی از این […]
95/09/24

نکته‌های ویرایش

علی صلح‌جو از ویراستاران و مترجمان باسابقه و از معلمان خبره این رشته است. وی حرفه ویراستاری را از سال ۱۳۴۱ با نمونه‌خوانی و ویراستاری در موسسه انتشارات فرانکین آغاز کرد و بعدها با موسسات […]
95/10/20

پاراگراف

پاراگراف (بند) واحد بنیادین انشاست. اگر این واحد نوشتاری را خوب نشناسیم، نمی‌توانیم، گزارش، مقاله یا کتاب بنویسیم. مطالبی که در مقاله می‌آید یکپارچه و بدون برش نیست. موضوع مقاله از رشته‌ای از مفاهیم جدا […]
95/11/30

ظرفیت‌های زبان

برخی، به‌درستی، از مبهم بودن نوشته‌ها شکایت می‌کنند. اما برخی اصولا نمی‌دانند که گاه نویسنده می‌خواهد مبهم بنویسد. مثلا، ایراد می‌کنند که عبارت «اقدام شود» روی برخی از نامه‌ها یا پرونده‌های اداری گنگ است و […]
95/11/30

شخص‌انگاری (تشخیص)

رفتار زبان فارسی با جانداران و غیرجانداران متفاوت است: لیوان‌ها شکست، دیوارها خراب شد،‌ درها باز شد، و شهرها آباد گشت. اما بچه‌ها رفتند، کارگران آمدند، پرستارها کمک کردند، و پیرمردها خوابیدند. به طور کلی، […]
95/12/01

شکنجه تغییر

زمانی مردم به کلماتی چون دانشگاه، دانشکده، دادگستری و شهرداری می‌گفتند اونیورسیته، فاکولته، عدلیه و بلدیه. ما اکنون حاضر نیسیتیم این کلمات را به کار ببریم زیرا صورت‌های فارسی آن‌ها هم شفاف‌اند و هم خوش‌آوا. […]
95/12/02

زبان مادری

بدون در نظر گرفتن بافت کلام، معنی دریافت نمی‌شود. نسبت خواننده و نویسنده در درک بافت کلام مؤثر است. گاه، این دو به هم نزدیک‌اند و، در نتیجه، ارتباط آسان صورت می‌گیرد. برعکس، گاهی این […]
95/12/03

چاپ اول، چاپ آخر

برخی از معرفان کتاب نکاتی را در معرفی نمی‌آورند که موجب شگفتی است. یکی از این موارد تاریخ چاپ کتاب است. یکی از مهم‌ترین اطلاعاتی که خواننده می‌خواهد درباره کتاب مورد نظر داشته باشد زمان […]
95/12/04

صفحه شناسنامه

صفحه شناسنامه یکی از واحدهای پیش از متن کتاب است که همه اطلاعات کتاب‌شناسی اثر در آن در آن می‌آید و در نتیجه صفحه مهمی است. ما این صفحه را سال‌هاست که در کتاب‌های خودمان […]