۹۵/۱۰/۰۱

زبان فارسی و زبان‌های محلی نباید جای هم را تنگ کنند

حداد عادل: زبان فارسی و زبان‌های محلی نباید جای هم را تنگ کنند رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی می‌گوید: معتقدیم هم باید به زبان‌های قومی و محلی و مادری توجه کرد و هم به […]