95/09/24

نکته‌های ویرایش

علی صلح‌جو از ویراستاران و مترجمان باسابقه و از معلمان خبره این رشته است. وی حرفه ویراستاری را از سال ۱۳۴۱ با نمونه‌خوانی و ویراستاری در موسسه انتشارات فرانکین آغاز کرد و بعدها با موسسات […]