98/02/13
هم اندیشی ویرایش

نمایشگاه کتاب، هم‌اندیشی ویرایش

هم‌زمان با برگزاری سی‌‌و‌دومین دورهٔ نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، مؤسسهٔ نجوای قلم با مشارکت کمیتهٔ علمی و فرهنگی این دوره از نمایشگاه و با حضور استادان برجستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشست تخصصی «هم‌اندیشی ویرایش» را در محل نمایشگاه کتاب، سرای اهل قلم، سالن جلال آل‌احمد برگزار کرد.