96/03/03

ویرایش شعر سعدی و حافظ

سخن بزرگان را هم می‌شود ویرایش کرد که بهتر شود. سعدی می‌گوید: درشتی و نرمی به هم در مهست/ چو فاصد که جراح و مرهم نه هست «فاصد» یادآور فاسد است و برای اخلاق خوب […]