۹۶/۰۲/۰۶

نکته های ویرایشی ۱

در کار ویرایش هر نوشته ای باید این کارها را انجام داد: حذف کلمه ها و عبارت های تکراری و غیرلازم، از قبیل کلمه های مترادف و قیدها و صفت ها و متمم هایی که […]